ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรับฟังการชี้แจ้งภารกิจ นโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของ สพฐ. พร้อมแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมมอบนโยบาย ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน