ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พร้อมด้วย นายวิชัย จันทร์ส่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง จังหวัดน่าน