สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรัส ขนิษฐ์น้อย รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2