การประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน  2566 สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำโดย นายคำโพธิ์  บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  (SBAC) วิทยาเขตสะพานใหม่  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมี นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ เป็นประธานการประชุม ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  (SBAC) อีกด้วย