ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒