สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมจัดทำแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีศึกษานิเทศก์ทุกท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒