นายนิติศาสตร์ พรมเเสงใส ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมเเสงใส ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ๒) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีลูกเสือ เนตรนารี จำนวน ๒๘ โรงเรียน ๒ หน่วยงาน ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายพิพัฒน์  พัฒนะพุฒิเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายกสโมสรลูกเสือแปดริ้ว ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียน รวมจำนวน ๕๐๐ คน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา