สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video  Conference 

วันพฤหัสบดีที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video  Conference  เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑