ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม เรื่องการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Carbon Footprint Organization for Sustainable Environment) จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ.2567 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย.2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ