พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในฐานะสำนักงานลูกเสือจังหวัดพังงา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารี จากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมพิธี รวมทั้งสิ้น ๓๓๘ คน เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๑๔๔ คน ลูกเสือเนตรนารี จำนวน ๔๒๘ คน โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ และสถานศึกษาที่ส่งกองลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือร่วมกิจกรรม และมี ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพังงา กล่าวรายงาน ณ อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง