สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา และนายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในกิจกรรม มีจิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทานลูกเสือจิตอาสา บุคลากรของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดประพาสประจิมเขต (วัดถ้ำพุงช้าง) อำเมืองพังงา สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการทำความสะอาดภายในบริเวณวัด เช่น ตัดหญ้า เก็บเศษขยะ กวาดเศษใบไม้ เพื่อให้วัดได้มีความสวยงาม ร่มรื่น สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีสำหรับพระสงฆ์และประชาชน เหมาะสำหรับปฏิบัติธรรมและทำกิจกรรมทางศาสนา เป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะด้วย