สพฐ.ร่วมพิธีใส่บาตรพระภิกษุที่บวชในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมใส่บาตรพระภิกษุที่บวชในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้โครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ กระทรวงศึกษาธิการ