สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันพฤหัสบดีที่ 2  พฤษภาคม  2562  ดร.อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำบุคลากรในสังกัดดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทั้งในอาคารและรอบๆบริเวณ สำนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย “หนองคายเมืองน่าอยู่”และการบริหารการจัดการขยะ โดยพร้อมเพรียง