สพป.จันทบุรี เขต 2 รับฟังการประชุมคอนเฟอร์เร็นท์

2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด รับชมและรับฟังการประชุมทางไกล
ผ่านระบบคอนเฟอร์เร็นท์ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2