สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566

สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

⚜️Thai Scout “ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” ทำดี ทำได้ ทำทันที ⚜️

เวลา 07.00 น. ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 บุคลากรและข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

เวลา 09.00 น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมอุตรดิตถ์ เขต 1 (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์) เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมกับ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมอุตรดิตถ์ เขต 1 และ ดร.เมตตา แสวงลาภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ – เนตรนารี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รวมทั้งสิ้น 1,500 คน

เวลา 10.00 น. ลูกเสือโรงเรียนที่เข้าร่วมงานฯ ช่วยกันเก็บสถานที่จัดงานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์