สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดโนนสูง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย ดร.ปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางรุ่งนภา งามมสง่า ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางวิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป นายยุทธพงษ์ มิ่งขวัญ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเสนาสนะกุฎิวิหารหลวง โดย พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ประทานผ้ากฐินพร้อมเครื่องอัฐบริขาร และโปรดให้ ว่าที่ร้อยตรี ม.ร.ว.นิวัติ กัลยาณวงศ์ นัดดาใน พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา เป็นผู้เชิญผ้ากฐินประทานและปฏิบัติหน้าที่แทน ณ วัดโนนสูง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ