นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ “กาฮังเกมส์” ครั้งที่ ๑๐

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายนิติศาสตร์ พรมเเสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ “กาฮังเกมส์” ครั้งที่ ๑๐ โดยมีนายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สนใจการเล่นกีฬา ๒) เพื่อให้นักกีฬาของแต่ละโรงเรียนและเขตคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๑๗ เขต ได้รู้จักกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง โดยมีการแข่งกันกีฬา ๖ ชนิด คือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และแชร์บอล ผู้ร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประธานเขตคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา