ประชุมทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการศึกษาในจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปอย่างรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยนายสมนึก พรหมเขียว รองผวจ.ปัตตานี เป็นประธานในการประชุม ณ ประชุมชบาทอง สพป.ปัตตานี เขต 1