จันท์ 2 เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

09 ต.ค.61 น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะ การแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม ต่อไป
ทั้งนี้ ในการจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 จัดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 1,248 กิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 2,578 คน คณะกรรมการตัดสินทั้งสิ้น 400 คน