สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big cleaning Day

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.ปัตตานี นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big cleaning Day ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับหมายให้ประจำจุดที่ 5 บริเวณถนนหนองจิก หน้าโรงพยาบาลปัตตานี – หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยมีนายสมนึก พรมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big cleaning Day เพื่อการจัดเตรียมถวายพระพรชัยมงคลในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2562 มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ภาพ/นายยูฮัน สาแล๊ะ
ข่าว/นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก