สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ” 

วันศุกร์ที่    พฤษภาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ”  เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลที่  ๑๐   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑