สพป.พังงา จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา โดยมี ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา กล่าวรายงาน ภายใต้คำขวัญว่า “เด็กพพังงารักษ์ถิ่น หัตถศิลป์ล้ำค่า สืบสานภูมิปัญญา ไทยก้าวหน้าสู่สากล” พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ และตราสัญลักษณ์การแข่งขัน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สนามแข่งขัน­­โรงเรียนอนุบาลพังงา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ โรงเรียนเมืองพังงา และสนามกีฬากลางจังหวัดพังงา