สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่  3 พฤษภาคม 2562 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก