สพป.พังงา ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา และนายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยนางสาวพจนา วานิชกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวขวัญตา เทียนทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล และบุคลากร สพป.พังงา ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน