สพป.พังงา รับรายงานตัว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รับรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒/๒๕๖๖ (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑๐ อัตรา และผู้อำนวยสถานศึกษา จำนวน ๘ อัตรา) และรับรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓ อัตรา และผู้อำนวยสถานศึกษา จำนวน ๖ อัตรา) โดยมี ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดี พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ทั้งในตำแหน่งหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต ตลอดจนการพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา