สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบาย ด้านความปลอดภัยของครูและนักเรียน การลดภาระครู การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู การลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีแพลตฟรอมในการเรียนแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย การสร้างโรงเรียนคุณภาพ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนเดิมต้องต่อยอด โรงเรียนใหม่ต้องเพิ่มให้สมบูรณ์ การแนะแนว การใช้ชีวิต ทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจและวิชาการ สิ่งที่คาดหวังคือเรียนจบแล้วมีงานทำ โดย นายเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรว่าการกระทรวงการศึกษาธิการฝากเน้นย้ำ เรื่องการโยกย้ายตำแหน่งต้องมีความโปร่งใส สถานศึกษาต้องปลอดยาเสพติด การเรียนรู้ป้องการโรคเอดส์ ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับมอบนโยบายในครั้งนี้ ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 5