อบรมปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคล

    วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ปีการศึกษา 2562   ได้รับเกียรติจาก นายคำปุ่น  บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ  วัตถุประสงค์เพี่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  และแผนการสอยเฉพาะบุคคล  (IIP)  ให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนปกติ   ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็นครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ในสังกัด  (บรรจุ ปี  2561)  จำนวน  132  คน  และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา  จ.ศรีสะเกษ