ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทองพูลอุทิศ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายคำโพธิ์  บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและ จุดเน้นของสพฐ. การอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 และให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนทองพูลอุทิศ อำเภอธัญบุรี  ในโอกาสนี้ ได้พบปะกับผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอธัญบุรีที่มาประชุมแสงเทียนประจำเดือนธันวาคม 2566 และได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาและเข้าค่าย