นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ และบรรยายพิเศษ

วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ และบรรยายพิเศษ โดยมีว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู และเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายอดิศักดิ์ สงกรานต์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นางลักขณา ไชยฤทธิ์ ผอ.ร.ร.วัดหัวสำโรง นางณิชาภา วิบูลย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายองค์การ สิริชุมแสง ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมคณะ โดยกำหนดอบรมในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา