สพป.พังงา จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ “โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๕ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ภายใต้การนำของ ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายนพพร ดีสมดู รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธาน พร้อมพบปะข้าราชการ และบุคลากร เพื่อแจ้งข้อราชการ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.พังงา