สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. >>นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ และคณะกรรมการดำเนินงานที่เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ นี้ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)