สพป.พังงา ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ จันทร์ทอง รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินดอกผลของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหาการบริหารจัดการ ณ โรงเรียนบ้านเขาเปาะ โรงเรียนบ้านในหยง และโรงเรียนบ้านทองหลาง