สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีปลงผมผู้ที่จะอุปสมบทและพิธีขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธีปลงผมผู้ที่จะอุปสมบทและพิธีขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฯ ณ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางปรีมณ ชื่นชีพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน : ถ่ายภาพ…

 

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)