สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางรุ่งอรุณ บุญไว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวสุภัชญา สาวันดี นักประชาสัมพันธ์ นางพัณธิมาภรณ์ ดวงมณี เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวทิพวรรณ ลาดำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นายสุวัฒนา จารุวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ และ นางสาววรรณฤดี มะลัย ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม” ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์

ในเวลาประมาณ 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร และมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น ประจำปี 2566 ให้กับพ่อดีเด่นของแต่ละตำบล จำนวน 19 ราย ในเวลาประมาณ 08.30 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร