สพป. ระยอง เขต 1 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมด้วยนายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รองผอ.สพป.ระยอง เขต 1 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง