สพป.ระยอง เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

  วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางช่อชะบา  ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมด้วยนายธีระพงษ์  วีระชานนท์ รองผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดรมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2566 ณ ชายหาดแหลมเจริญ อ.เมือง จ.ระยอง