สพป.กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล ดร.ละเอียด เอี่ยมศรี นางวริศรา สัพโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ และวัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร