ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 บรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1
เป็นประธานในการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด โดยมีนายวิชัย จันทร์ส่อง รองผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการบรรจุและแต่งตั้งฯ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน มีสบาย สพป.ระยอง เขต 1