สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดกิจกรรมเสริมสร้างพลานามัย ออกกำลังกาย

วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรม ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรง สมบูรณ์ โดยเล่นกีฬา เต้นแอโรบิค แบดมินตัน  และเปตอง ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒