สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาการศึกษาให้เด็กนักเรียนมีประสิทธิภาพ เรียนดีมีความสุข ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดถือคุณธรรมในการปฏิบัติงานและอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ถูกต้อง มีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ จำนวน 26 ท่าน เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว พร้อมทั้งได้กราบขอพรจากพระครูศรีรัตนาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดเกียรติแก้วสามัคคี อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ