ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้”

วันนี้ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาความสามารถด้านวิชาการ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ ให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้” พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ,ที่ปรึกษา รมช.ศธ.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,เลขาธิการ กพฐ.,เลขาธิการ ศอ.บต.,ผวจ.ปัตตานี, และแขกผู้เกียรติ ร่วมในพิธีดังกล่าว