สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชบาเงิน นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด สพฐ. และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมการประเมิน โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สพฐ. เป็นประธานการประชุม