สพป.สร.1 จัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

<<>> วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สพป.สร.1 จัดพิธีเปิด งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน “ศาสตร์ศิลป์วิถีถิ่น วิถีไทย การศึกษาไทยที่ยั่งยืน” ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม” ได้รับเกียรติจาก นางวิมลมาลย์ รินไธสง  ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิด นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สร.1 กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์กิจกรรมครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วม  ได้แสดงศักยภาพความสามารถทางวิชาการ  เทคโนโลยี  และศิลปหัตถกรรม  และเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติต่อไป  มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ทั้งนี้ ท่านประธานในพิธี ได้นำคณะเยี่ยมชมกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจนักเรียนและคณะครู

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์   ปชส. สพป.สร.1 รายงาน