ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดกิจกรรม “ประชาชนอุทิศ เปลี่ยนโลกพาเพลิน…เดินงานวัด”

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร. ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม “ประชาชนอุทิศเปลี่ยนโลกพาเพลิน…เดินงานวัด” ณโรงเรียนประชาชนอุทิศ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1. D&K Takl นักเรียนเปลี่ยนโลก

2. การแสดงของนักเรียน

3. กิจกรรมบรรยาย/เสวนาวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิใจกระทิง

4. บูธกิจกรรมและนิทรรศการผลงานของนักเรียน โรงเรียน และชุมชน