สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กำหนดจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน มาเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2566 โดยมีดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานฯ กล่าวรายงานโดย ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมพรหรมวิหาร 4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

กำหนดสถานที่แข่งขันจำนวน 5 จุดแข่งขัน ได้แก่

  1. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1
  2. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2
  3. สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
  4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
  5. ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์