+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม กศจ. ครั้งที่3/2562+++

^^^วันนี้   เวลา  13.30 น.   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1   ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่3/2562    โดยนายสิริรัฐ   ชุมอุปการ   ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   เป็นประธานในการประชุม    ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน     ++ธีรธิดา  พรหมมาแบนภาพ//ข่าว++

ธีรธิดา พรหมมาแบน