สพป.ลพบุรี เขต ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.20 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันท์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมพิธีฯโดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชน ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดจิตอาสา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ โดมเอนกประสงค์ บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี จนเสร็จพิธี  …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางสาวพยุง กล่ำเพ็ชร์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)