สพป.สระบุรี สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล, และ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ รวม ๕๐๐ กว่าคน ร่วมแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกรวยราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี