การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครั้งที่ 7/2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เวลา 08.45 น. ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุม ในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

เวลา 09.00 น. รับฟังการบรรยาย เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้อง” โดย ว่าที่ ร.ต.ศิริวัฒน์ สิมนาม พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครอง

เวลา 13.00 – 16.30 น. ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ สู่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน”

การดำเนินการงานเสวนา “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน ” การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ สู่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีผู้ร่วมรายการ เสวนา ดังนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์, ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

และมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหมู, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอิซาง, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, ศึกษานิเทศก์ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน