สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ รับโล่รางวัล “ทำดี ทำได้ มีรางวัล”

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับรางวัลกิจกรรม “ทำดี ทำเด่น มีรางวัล” สามารถขับเคลื่อน #กิจกรรมลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ “ทำดี ทำได้ ทำทันที” ที่โพสต์คลิปวีดีโอที่มียอด View Like และ Share รวมกันสูงสุดของจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ลำดับที่ 75 มอบโดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา #รางวัลChallenge2